Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
Acet

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Thứ bảy - 11/08/2018 05:42

Trung tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế GEORGE WASHINGTON thông báo tuyển dụng:

1. NHÂN VIÊN KẾ TOÁN:
Yêu cầu:
Kiểm tra đối chiếu dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp 
- Hạch toán thu nhập, chi phí, TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế.
- Lập báo cáo tài chính theo từng quy, năm và các báo cáo giải trình chi tiết. 
- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán......
- Tham mưu cho Ban Giám đốc về hệ thống Quản lý Tài chính hiệu quả.
- Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.
      ƯU TIÊN BIẾT NGOẠI NGỮ.
Email liên hệ: hanahgwis@gmail.com
Phone Number: 093.556.1586

Những tin mới hơn