Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
Acet

Luyện thi chứng chỉ TOEIC

Thứ bảy - 21/07/2018 05:55

Cấu trúc bài thi TOEIC gồm 200 câu hỏi trắc nghiệm, thực hiện trong hai giờ (120 phút). Bài thi được chia thành hai phần

CẤU TRÚC BÀI THI TOEIC

Cấu trúc bài thi TOEIC gồm 200 câu hỏi trắc nghiệm, thực hiện trong hai giờ (120 phút). Bài thi được chia thành hai phần:
Phần nghe hiểu qua băng cassett gồm 100 câu thi trong 45 phút, chia làm bốn phần nhỏ. Trong đó, phần hình ảnh có 20 câu hỏi, phần câu hỏi-trả lời: 30 câu, phần hội thoại: 30 câu và 20 câu trong phần đoạn thông tin ngắn. Thí sinh nghe các đoạn miêu tả, câu hỏi, hội thoại ngắn, sau đó sẽ trả lời các câu hỏi dựa trên nội dung đã nghe.
Phần Đọc hiểu gồm 100 câu hỏi dưới dạng viết được in trong cuốn đề thi. Thí sinh đọc thông tin và trả lời các câu hỏi dựa vào nội dung đã đọc trong cuốn đề thi. Phần đọc hiểu có thời gian thi là 75 phút, với ba phần nhỏ: hoàn thành câu: 40 câu, tìm lỗi trong câu: 20 câu và đọc hiểu: 40 câu. Ngoài thời gian thi chính thức, Thí sinh có thêm 30 phút để hoàn thành các câu hỏi về phần thông tin cá nhân.
Kết quả thi của mỗi thí sinh có ba điểm: điểm nghe hiểu, điểm đọc hiểu và tổng điểm. Mỗi phần đọc hiểu và nghe hiểu có thang điểm từ 5 đến 495 vì vậy tổng điểm sẽ từ 10 đến 990. TOEIC có một tài liệu hướng dẫn là cuốn "Can-Do Guide" do ETS phát hành giới thiệu vị trí công việc đòi hỏi người thực hiện phải đạt được điểm số TOEIC nhất định. Thông qua điểm số TOEIC đạt được của từng người có thể xác định mức độ năng lực sử dụng tiếng Anh của từng cá nhân một cách cụ thể và rõ ràng.
Sau một thời gian nghiên cứu, Viện khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS – Educational Testing Service) đã thiết kế lại bài thi TOEIC. Bài thi TOEIC mới vẫn giống bài thi TOEIC cũ về: thời gian thi, cách thức thi trên giấy và bút chì, mức độ khó của đề thi. Thang điểm của TOEIC mới vẫn giữ nguyên, điểm số của hai bài thi TOEIC cũ và mới hoàn toàn tương đương nhau. Bên dưới là bảng só sánh bài thi TOEIC cũ và mới.
 
TOEIC cũ TOEIC mới
Phần nghe hiểu: 100 câu Phần nghe hiểu: 100 câu
Hình ảnh: 20 câu Hình ảnh: 10 câu
Hội thoại ngắn: 30 câu
(30 đoạn hội thoại, mỗi đoạn có 1 câu hỏi tương ứng)
Hội thoại: 30 câu
(10 đoạn thông tin, mỗi đoạn có 3 câu hỏi tương ứng)
Đoạn thông tin: 20 câu Đoạn thông tin ngắn: 30 câu
(10 đoạn thông tin, mỗi đoạn có 3 câu hỏi tương ứng)
Phần đọc hiểu: 100 câu Phần đọc hiểu: 100 câu
Hoàn thành câu: 40 câu Hoàn thành câu: 40 câu
Tìm lỗi trong câu: 20 câu Phần hoàn thành đoạn văn: 12 câu
Đọc hiểu: 40 câu Đoạn văn đơn: 28 câu (7-10 đoạn văn, mỗi đoạn có 2-5 câu hỏi)
Đoạn văn kép: 20 câu (4 đoạn kép, mỗi đoạn có 5 câu hỏi).

Những tin mới hơn